#DIARIC SANITAT Pantalles de protecció made in Campos: Francisco Pérez dóna més de 1300 pantalles als professionals de primera línia