#DIARIC Sense categoria L’Ajuntament de Campos contracta sis persones durant sis mesos amb el programa SOIB Reactiva 2022

L’Ajuntament de Campos contracta sis persones durant sis mesos amb el programa SOIB Reactiva 2022

by Diari Campos

L’Ajuntament de Campos ha contractat durant sis mesos a sis persones gràcies al programa d’ajuts SOIB Reactiva 2022, promogut pel SOIB i cofinançat per la Conferència Sectorial d’Ocupació i d’Assumptes Laborals. Aquest, es configura com
una política activa de foment de l’ocupació per tal de generar oportunitats d’inserció laboral en què les persones joves i les que estan en situació de desocupació de llarga durada puguin millorar l’ocupabilitat mitjançant l’adquisició d’experiència i la pràctica de competències professionals.

El SOIB Reactiva 2022 es distribueix en dues linies d’ajuts. Línia 1: adreçada a persones joves desocupades majors de 16 i menors de 30 anys. Línia 2: adreçada a persones desocupades de 30 anys o més, en situació de desocupació de llarga durada. Aquests ajuts es troben emmarcats en l’Agenda Balear 2030; concretament, dins l’objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 8: «Treball digne i creixement econòmic».

L’Ajuntament, a través d’aquest programa, ha contractat a la Linia 1, tres persones joves com a Peons i peones d’obres públiques, per dur a terme les tasques de Manteniment, neteja i feines de jardinería d’instal·lacions publiques (parcs infantils, places, instal·lacions esportives) i manteniment d’elements urbans. Mitjançant la Linia 2, per una banda, s’ha contactat una Auxiliar Administrativa al departament de Cultura, per dur a terme les tasques d’organització i arxiu de premsa digital, redacció de textos i projectes culturals, tasques administratives relacionades amb subvencions, preparació, realització i assistència d’activitats culturals, suport a les tasques de la Biblioteca Municipal i tasques en la programació, difusió i promoció cultural. També a la Linia 2, s’han contractat, dues Educadores Infantils a l’Escoleta Municipal per dur a terme les tasques pròpies del centre. El projecte s’ha iniciat entre el 20 de desembre de 2022 i el 20 de gener de 2023 i finalitza el 19 de juliol de 2023.

Per desenvolupar aquest projecte el SOIB ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Campos de 72.609,10€, per contractar un total de 6 persones, amb càrrec a les partides dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022 i 2023. 34.966,41 € per les contractacions de la Linia 1 i 37.642,69 € per les de la Linia 2.
Més informació: http://soib.es/soib-reactiva/