#DIARIC CULTURA Les notícies locals de Campos al diari Baleares, a través de Miquel Roig durant els anys 1955 a 1960.