#DIARIC ESPORTS La nova il·luminació del camp de gespa redueix el consum energètic a més de la meitat

La nova il·luminació del camp de gespa redueix el consum energètic a més de la meitat

by Diari Campos

Aquesta setmana s’han substituït els 24 focus d’halogenurs metàl·lics (2000 W cada un) per focus de tecnologia tipus LED (960 W) al camp de futbol del Camp municipal d’esports de Campos per tal de millorar la il·luminació, l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Per tant es passarà d’una potència instal·lada en il·luminació de 48.000 W a 23.040 W, reduint-se el consum a més de la meitat. Aquest projecte sostenible es va començar l’any passat, l’anunci de la licitació del qual es va fer públic el dia 13 de novembre de 2019 i es va adjudicar a l’empresa guanyadora el dia 6 de febrer de 2020.