#DIARIC CULTURA Campos ralla “Llengua amb tàperes” a la primera gimcana lingüística