#DIARIC EDUCACIÓ Ajudes per a l’Escola d’Estiu 2020