#DIARIC EDUCACIÓ Ajudes per a l’Escola d’Estiu 2020

Ajudes per a l’Escola d’Estiu 2020

by Diari Campos

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADES A FAMÍLIES CONSISTENT EN UN AJUT ECONÒMIC DE LES DESPESES DERIVADES DE LA INSCRIPCIÓ DELS NINS I NINES A ACTIVITATS ESPORTIVES I DE TEMPS LLEURE D’ESTIU EN L’ANY 2020 A MALLORCA.

Podeu descarregar la sol·licitud pitjant aquí: SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
Podreu entregar-la a l’Ajuntament de Campos a partir de dilluns 29 de juny.