#DIARIC CULTURA Feines del camp: les matances

Feines del camp: les matances

by Diari Campos

Les matances, com totes aquestes feines que només es feien un dia a l’any, tenien vuitena. Era feina de la madona fer tots els preparatius perquè el dia assenyalat tot estàs a punt.

Fer la salera neta, treure les eines, els ribells, la màquina de capolar, la d’omplir, la caldera, les olles per donar aigua, les olles per cuinar, els plats, els tassons, els davantals pels matancers, pedaços de cuina, pedaços obscurs pel porc, pedaços blancs pels budells, tenir tisores, agulles i fil per cosir els budells, per penjar les sobrassades, fermar els botifarrons, cosier els camallots… Comprar les espècies, el pebre i la sal.

El dia abans ja es mataven els animals (tords, coloms, un pollastre…) per fer l’arròs, la cassola o l’aguiat. També era feina del dia abans fer ensaïmades, orellanes o bunyols. El vespre abans ja hi havia convidats a romandre: amics dels més joves, família de fora. Els que anaven a jornal el deixaven i els al·lots i els seus amics deixaven l’escola, era dia de festa.

El dia de les matances tothom s’aixecava a trenc d’alba. Els homes mataven el porc i el feien trossos. En veure xuia, les nines joves repartien galetes, mistela i palo o “mesclat”, per tots els remolins de matancers. Més tard torraven el budell cular i el morro el tallaven a trossets amb molt de pebre bo i llimona juntament amb trossets de pa i ho repartien als matancers.

Les dones feien els budells nets i els deixaven a punt d’omplir. També s’encarregaven de tot el referent a la cuina: coure la sang, fer els frits, les pilotes… Era feina dels més vells remenar el saïm i tenir esment a la caldera del negre. Els joves anaven amb estols a passejar, a cercar esclata-sangs, a dur presents a les monges, als veïnats… I el vespre s’acabava amb el sopar i el ball. Hi havia cases que no eren del ball i es contaven coverbos, jugaven a cartes…

“Matanceres l’any que ve
quedau totes convidades,
si feis moltes sobrassades
ben plenes i ben pitjades,
trob que quedareu bé.

Francinaina en matar es porc
vull que venguis a matances
ballaràs ses quatres danses
amb en Mateu de Son Xorc”

 

Rigo Vicens, Miquela (2008). Feines del camp: les matances. Dones de call vermell (pp. 50 – 51). Campos, Espanya: Associació de Dones Campaneres.