#DIARIC CULTURA «Un Quixot de cine» per als nins i nines de Campos