#DIARIC CULTURA Un hivern a Campos protagonitza el I cicle de memòria oral

Un hivern a Campos protagonitza el I cicle de memòria oral

by Diari Campos

Aquest dissabte, 11 de gener, s’ha presentat a l’Auditòrium el primer cicle de memòria oral, Un hivern a Campos, organitzat des de les Àrees de Cultura i de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Campos. La memòria oral és l’especialitat dins la ciència històrica que utilitza els testimonis orals com a font principal per a la reconstrucció del passat. També es pot entendre com a sinònim de la tradició oral, és a dir, del registre del passat confiat a la memòria i la transmissió oral entre les generacions.

Entenent la memòria oral com a font essencial de la cultura campanera, s’ha volgut presentar aquest experiment dins la programació cultural dels patrons. Així, reunint padrines i netes, sogres i gendres, pares i filles, amigues, amics i companys d’ofici, tots fills de Sant Julià, es va deixar constància dels seus records perquè les noves generacions en un futur puguin conèixer aquell passat que ja no tornarà.

Acompanyats de diferents imatges hivernals del fons gràfic de Toni Garcias “Teranyina” cedit a l’Arxiu Municipal, han intervengut 15 campaners i campaneres que han contat de manera natural i espontània com han estat i són el seus hiverns a Campos. Els 7 grups han estat formats per:
Antònia Manresa i Miquel Fullana, sogra i gendre.
Guillem Moranta i Julià Porquer, amics de joventut.
Lluïsa Mas i Aina Barceló, amigues.
Mateu Nicolau i Maria Nicolau, pare i filla.
Sebastià Mas i Toni Ballester, professors i companys d’ofici.
Antònia Puigserver i Maria Rosselló, veïnades.
Catalina Canet, Joana Escalas i Mònica Fullana, padrina i nétes.
La veu en off ha estat introduïda per Magdalena Mesquida.

Aquestes intervencions han quedat enregistrades en vídeo per passar a formar part de la col·lecció de memòria oral que s’ampliarà amb els diferents cicles que s’aniran organitzant al llarg de l’any i que aniran cobrant encara més valor a mesura que passi el temps.


Fotografies: Guillem Moranta i Ajuntament de Campos