#DIARIC COMUNICACIÓ Sor Francisca Gayà Mas, 50 anys de fidelitat