#DIARIC SERVEIS I MANTENIMENT SOIB REACTIVA CAMPOS 2021

SOIB REACTIVA CAMPOS 2021

by Diari Campos

“Soib Reactiva Campos 2021” és el projecte de l’Ajuntament de Campos arran de la
convocatòria extraordinària de subvencions SOIB Reactiva 2021; que ha estat
promogut pel SOIB i cofinançat pel FSE i la Conferència Sectorial.

SOIB Reactiva 2021 és un programa de contractació pública a Ajuntaments i Consells Insulars,
durant 6 mesos, de persones desocupades que no puguin inserir-se en el mercat laboral a causa
de l’actual crisi econòmica com a conseqüència de la COVID-19, amb l’objectiu de poder mantenir
les seves competències professionals i millorar la seva requalificació professional. El programa
s’estructura en funció de les peculiaritats del col·lectiu que s’ha d’atendre i de les fonts de
finançament, en tres línies d’ajuda.

El passat mes de febrer es varen contractar les darreres persones d’aquest projecte iniciat el
desembre de 2021. En total s’han contractat 10 persones -5 persones per a la línea 1 (persones
joves desocupades menors de 30 anys); 3 per a la línea 2 (persones desocupades de 30 anys o
més, aturades de llarga durada), i 2 a la línea 3- (persones desocupades de 30 anys o més, no
aturats de llarga durada) organitzades en 2 a l’Escoleta d’Infants, 1 al Departament d’Informàtica i
7 a la Brigada Municipal.

L’Ajuntament de Campos ha rebut aquestes persones treballadores de manera positiva ja que
aquest programa no tan sols ajuda a l’administració local sinó que millora el servei a la ciutadania.
La intenció de la corporació municipal és seguir participant a programes com aquest perquè
fomenten la inclusió dins el mercat laboral i els ajuda a tenir més opcions pel seu futur.