#DIARIC CULTURA Randes, brodats i massetes: XVII trobada a Campos