#DIARIC CULTURA Programació de la “Nit de ses Ànimes”