#DIARIC CULTURA PERE CÀFFARO JAUME: 75 anys com a primer fill il·lustre de Campos

PERE CÀFFARO JAUME: 75 anys com a primer fill il·lustre de Campos

by Diari Campos

Pere Càffaro Jaume va néixer a Campos dia 15 de febrer de l’any 1866, al carrer del campanar i va morir dia 23 de maig de l’any 1959 a Ciutat als 93 anys. Va estudiar la carrera de pintura a l’Acadèmia de Belles Arts de Palma i després d’haver retratat el President del Consell de Ministres, Antoni Maura, es translladà a l’Acadèmia de San Fernando de Madrid on va rebre classes de Palmeroli, Sorolla i Martínez Abades i aprofità per copiar i analitzar a la perfecció llenços de Velàzquez, Tiziano o Goya del Museo del Prado. Una vegada tornat a Mallorca fou nombrat professor acadèmic de la Provincial de Belles Arts i membre de l’Acadèmia. Participà en nombrosos certàmens i exposicions, treballant sobretot el retrat, quadres de costums i natura morta. 

Dimecres 26 de juliol de 1944 a la Sala de plens de l’Ajuntament de Campos es van reunir en sessió ordinària els regidors: Gabriel Suñer, Miquel Prohens, Llorenç Mas, Miquel Roig i Bernat Roig presidits pel batle Damià Obrador Càffaro que va declarar oberta la sessió a les 22h. En aquest plenari es va acordar per unanimitat nomenar fill il·lustre de la Vila al pintor Pere Càffaro Jaume “per la seva meritòria tasca en pro a l’art pictòric i pels rellevants mèrits artístics que imprimeix a totes les seves obres”. El dia acordat per a la celebració fou dimarts, 15 d’agost de 1944, festa de la Mare de Déu d’agost.

Aquest dia de festa, a les 11’30h, després de la diana florejada per la Banda de Cornetes i Tambors i de les corregudes de joies i pollastres, es va descobrir la làpida que donà nom al carrer en què va néixer l’homenatjat, l’antic carrer del campanar i que des d’aquell dia passà a anomenar-se carrer del Pintor Càffaro. Després, la Missa Major Solemne a les 12h a l’Església Parroquial on  hi van assistir les autoritats locals i les personalitats arribades de la capital per a homenatjar l’il·lustre pintor. A les 13h, al Saló de Sessions de l’Ajuntament, es va procedir a la proclamació oficial de Fill Predilecte on se li va lliurar el diploma que l’acredità com a tal i es va descobrir un autoretrat de l’artista que ell mateix havia regalat a la Corporació. 

Tal com deixà escrit el cronista Miquel Roig Adrover, la biografia de l’il·lustre pintor fou discursada pel notable misser i excel·lent escriptor i poeta Jordi Andreu Alcover. L’acte va ser presidit pel batle, Damià Obrador Càffaro, el Secretari del Governador Civil de la Provincia, Diego Casas Bricio i l’Ecònom de la Parròquia: Mn. Sebastià Garcies Palou. També hi varen assistir il·lustres personalitats del món de les Arts de la capital i amics del pintor com Tomàs Vila, escultor, Ramon Nadal, pintor-paisatgista, Jaume Roig, pianista, Jeroni Juan Tous, dibuixant – fotògraf, Gaspar Sabater, escriptor i crític d’art i Julio Sanmartí Perea, secretari del Cercle de Belles Arts de Palma. Després de l’acte es va oferir un refresc per les autoritats i tot el poble.

D’aquest esdeveniment enguany, el dia de la nostra festa major, en fa 75 anys. És un fet històric que és interessant que es recordi ja que precisament és el primer nomenament il·lustre que enceta la llista de fills predilectes de Campos. Segueix al pintor Càffaro, Fra Josep Fullana Mas, mínim i filòsof, Don Julià Ballester Mas, teòleg i jurisprudent, Fra Joan Ballester, carmelita, Fra Julià Talladas, bisbe, Sor Maria Rafela, mestra i missionera, Mn. Francesc Talladas Vanrell, historiador, prevere i teòleg i el Dr. Joan Veny i Clar, filòleg. Recordem també que Campos compta amb dos fills adoptius, Pare Joan Alzina i Vinyavella, natural de Muro i Don Gonzalo Torrente Ballester, natural de Ferrol.

Tots aquests personatges han fet que la nostra vila sigui en qualsevol cas un poc més il·lustre. Per això, entendre aquests fills com els pares de la nostra història, art i cultura campanera és essencial per poder entendre les arrels i els fonaments del nostre poble de Campos.

Perquè el 2019 és un any per celebrar!
MOLTS D’ANYS, PINTOR CÀFFARO!

Àrea de Cultura i Protocol
Ajuntament de Campos