#DIARIC EDUCACIÓ Noves passes per a la propera ampliació del Col·legi Fra Joan Ballester