#DIARIC CULTURA Más Fotos cedeix a l’Arxiu Municipal una col·lecció de 60 vídeo-reportatges inèdits

Más Fotos cedeix a l’Arxiu Municipal una col·lecció de 60 vídeo-reportatges inèdits

by Diari Campos

El matrimoni fotògraf Gabriel Más Barceló i Magdalena Salom Fullana, coneguts amb el nom comercial Más Fotos, han signat un conveni de comodat amb la batlessa de Campos per a la cessió de 60 vídeo-reportatges en DVD a l’Arxiu Municipal.

Aquesta entrega ha estat una decisió personal i voluntària per part de Más Fotos que, per estimació al poble de Campos, han cregut convenient fer aquesta entrega per a una conservació i divulgació en matèria d’imatges, moltes d’elles gravades dins el mateix municipi. La finalitat d’aquesta cessió d’ús és per facilitar la consulta d’aquest fons per activitats d’investigació històrica, cultural, educativa, etc. Aquesta col·lecció es podrà consultar a l’Arxiu Municipal de Campos.

Dins aquesta videoteca s’hi poden trobar títols com De Campos a Lluc a peu (1982), Sa Torrentada. El dia després (1989), Arribada a Sa Ràpita de la volta al Món de Toni Nicolau (1997), Furor Campaner (1999), Festa d’antics alumnes a nes Palmer (2002), així com diferents entrevistes, presentacions de llibre, fires i festes, exposicions, pregons de setmana santa, concerts, ballades, inauguracions, rues, comèdies…

Després de la signatura del conveni la batlessa de Campos els ha manifestat en nom de tot el municipi un sentiment d’agraïment que només pot anar en augment amb el pas del temps, ja que aquesta col·lecció suposa “una memòria viva del nostre poble que ha quedat enregistrada per sempre”. 

Moltes gràcies Biel i Magdalena!