#DIARIC CULTURA Lletres d’absències | Nadal Riera Mesquida

Lletres d’absències | Nadal Riera Mesquida

by Diari Campos

El teu front duu la llum de l’albada,
ja no el solquen dolors ni treballs,
i el vestit, amarat de rosada,
és vermell com el riu de la vall…

(J. Soler Amigó, en el cantoral Església de Mallorca).

 

Altre cop, tornam fer aquesta llista, recordant afectuosament persones estimades que en el transcurs d’un any (16 juliol 2019 – 15 juliol 2020), han sofert el seu traspàs.

Juliol: Dia 18 als 63 anys, mor Bartolomé Rosselló Bauzá, nebot de na Maria de ca’s Fidever, espòs de Joana Garcias Ferragut, Vidalona; fou venedor del cupó de l’ONCE; darrerament havia estat hospitalitzat per malaltia incurable. Dia 22 als 53 anys, va morir Jaume Obrador Ballester,  Jaume Covent, quan encara estava en el ple de la vida, entusiasmat en el seu quefer diari, bon home, afable, servicial, simpàtic i agradós. Fou directiu de l’APA del Col·legi Fra Joan Ballester; ell, de no res i amb una facilitat extraordinària , construïa el disseny, (triat per una altra persona), per a les carrosses de l’associació, els betlems de l’Ajuntament i de l’APA. Sempre va dir sí quan el demanaven per a tots els treballs d’aquest tipus. Durant 16 anys fou regidor del nostre Ajuntament. Discret i constant en favor del bé comú per al nostre poble, assumia sense excuses, els sacrificis que li exigia el seu càrrec públic. Lleial i disciplinat fins al darrer moment en què fou víctima de greu i dolorosa malaltia incurable. Dia 26 als 85 anys, és el traspàs d’ Antònia Llaneras Bonet, mare de Cati Rigo, sogra d’en Sebastià Vadell Oliver, padrina d’en Miquel. Dia 28 als 85 anys, passà a l’altre món Simón Mas Moll, Macianet, home afable, senzill i humil; pare de Francisca, Tòfol i Margalida; fou un bon pagès tota la seva vida, bon productor de bones i sanes hortalisses. Dia 29 als 93 anys, és la partida de Maria Mas Ginard,  Maria de ca’s Sant, mare de Margalida i Sebastià Sureda. Bona mare i padrina. Ca´s Sant, popular cafè al llarg de molts d’anys del segle passat, eren veïnats del carrer Unió dels meus padrins Riera, i, per tal motiu, mai es va rompre una bona amistat i bona recordança de les dues famílies. El mateix dia als 81 anys, ens acomiadam de Guillem Lladó Pomar, Guillem Dai Dai, s’home de na Maria Estelrich, pare de na Maria, Xisca i Mateu, gendre, Pep i nora na Paula, nets Neus, Marga, Toni, Guillem, Marina i Sergi; a Guillem li agradava la mecànica i conduí camió. Era molt manyós, molt net i curiós. Em conten que fent de xofer en la tasca d’anar a recollir llet per foravila, si li tocava agafar un vehicle vell, era capaç de fer-lo tornar nou en poc temps. Més tard fou membre de la directiva del Club Nàutic Sa Ràpita, sent el comodor de l’anomenat club.

Agost: Dia 1r, als 93 anys, mor Joana Aina Mas Canet, de ca’n Perot, mare de Maria i Joana Ripado. Dona humil i servicial, va cuidar i acompanyar la seva germana fins que aquesta va morir just feia 8 mesos. Dia 2 als 81 anys, va morir Antònia Julià Vidal, sa dona d’en Miquel Matas, mare de Maria Teresa i Maria Antònia, gendre Miquel; nascuda a Porreres varen viure a Palma molts d’anys, on tingué una bona temporada una perruqueria; estaven molt vinculats a Campos i adesiara solien venir; quan es varen jubilar, residia a Sa Ràpita, on va morir.  Dia 10 als 99 anys, és el traspàs d’ Antònia Rigo Bonet, de ca’n Calent, mare de Miquel i Jaume Calent; nascuda a Santanyí. Bona mare, padrina i repadrina, generosa i creadora de forts lligams familiars, fou molt popular quan al costat del seu home duien endavant el negoci del seu cafè al carrer del Tren. Dia 12 als 63 anys, deixa aquesta terra, Juan Escalas Barceló, en Juan Corretjot, es pintor de Sa Colònia; espòs de na Isabel i pare d’ Antonia i Maribel. Home simpàtic i agradós, fill de l’amo en Joan Cunfit i madò Antònia Corretjot, de l’extingida, però popular, botiga de ca na Corretjot del carrer de l’Aigua. Dia 23 als 82 anys, passà a l’altre món Toni Lladó Vicens, en Toni Clasta, espòs de Margalida Moll de ca’n Saleta. Estava rendit ja feia un bon grapat de mesos sense esperança de poder recobrar una bona salut. De jove i juntament amb els seus pares fou treballador al seu hort de davant Son Amer; més tard s’incorporà a l’empresa llavors anomenada GESA, fins a la seva jubilació. Dins la seva joventut practicà amb molta tècnica, força física i grans coneixements, l’esport del futbol, incorporat dins la línia defensiva del seu equip. Dia 24 als 85 anys, ens acomiadam de Margalida Bujosa Salas, de ca´n Canals, esposa d’Esteve Ferrer i mare d’Esteve, Francisca i Joan, gendre Miquel i nores Maria i Aina;  durant la seva vida professional es  dedicà, juntament amb el seu marit, a les tasques del seu hort. Dia 30 als 57 anys, mor Björg Wagner, del café Galeria, del carrer de Santanyí; feia una temporadeta que estava mancat de bona salut.

Setembre: Dia 1r., als 83 anys, va morir Juan Vadell Moll, en Juan Moll, pare de Miquel, Apolònia i Pere Vadell; de complexió física molt forta i robusta, en el transcurs de la seva vida patí dues greus malalties que superà amb èxit i molta força de voluntat; de jove feu de pagès i més tard xofer de camió i altra maquinària pesada. Dia 5 als 86 anys, és el traspàs de Jerònima Mas Ballester, de ca n’ Hereu Mas; mare de Llucia , Sebas i Toni, gendre Miquel i nores Anto i Mariángeles, nets Manu, Neus, Eva, Marc, David i Dídac; Mestra d’escola que va iniciar la seva carrera professional a l’Escolania (avui Col·legi Fra Joan Ballester) i va acabar el seu exercici per jubilació al CEIP Felip Bauçà de Palma, on residia. Dia 7 als 94 anys, passà a l’altre món Catalina Sagreras Vadell, viuda de Guiem de Son Toni Amer. Persona afable, senzilla i humil, bona mare i padrina, fou bona treballadora del nostre camp. Dia 13 als 75 anys, ens acomiadam de Francisca Salvá Obrador, Francisca Reviu, esposa de Rafel Caldentey de ca’n Cases Noves i mare de Rafel, Antònia, Joana Maria i Maria Jesús, gendre Biel i nora Carme; bona mare i padrina, feia mesos que la seva salut anava minvant; era potser una de les veïnades més antigues del carrer de la Plaça. Si el passat mes d’agost, precisament el dia de sant Bartomeu ens deixava la seva dona, el dia de Sant Miquel, Rafel i Biel, dia 29, (quins quatre sants més celebrats per nombroses persones del nostre poble), mor als 94 anys,  Esteve Ferrer Lorenzo, de ca’n Canals, nascut a Llucmajor, pare d’ Esteve, Francisca i Joan, gendre Miquel, nores Maria i Aina; només un mes i cinc dies després de la mort de la seva esposa, ell parteix per retrobar-se amb ella. Com vaig escriure en altres ocasions, jo crec que, arribada certa edat, els cossos que han viscut ben units i feliços en aquest món es criden un a l’altre per tornar gaudir junts d’una bona vida eternal.

Octubre: Dia 2 als 95 anys, va morir  Joana Aina Mascaró Mascaró, de Son Trompa, mare de Joana i Apol·lònia, gendres Sebastià i Joan; provada pel dolor i el patiment, a aquesta edat els darrers dies de vida és un ciri que ja s’apaga; va ser bona treballadora del camp campaner, persona humil i senzilla, bona mare i padrina. Dia 9 als 74 anys, és la partida de Joan Reus Pons, Joan Malta; home humil i senzill, no absent d’una boníssima alegria en el seu dia de carrer, sempre saludant amb un bon somriure; ens deixà de sobte i sense donar-nos temps a poder-lo acompanyar i acomiadar com, segurament, li hauria agradat. Dia 10 als 90 anys, passà a l’altre món Biel Orfí Manresa, Biel Capità; fill de mare campanera, de Son Russinyol, dona Catalina, fill Guillem, nora Margalida i néta Catalina; li agradava adesiara pegar un bot a Campos i trobar familiars i amics. Dia 13 als 81 anys, mor Francisca Bover Mulet, viuda d’en Miquel Capó; era la sogra d’en Guillem Carlos. Dia 21 als 62 anys, va morir Ramón García-Navas Rodriguez, pare de na Maria Lourdes, gendre Toni; natural d’ Herencia (Ciudad Real), arribà a Campos de ben petit juntament amb els seus pares i germans. Dia 25 als 76 anys, és la partida d’ Orosio Gil Verdejo, pare de n’Orosio i n’Apol·lònia, nora Amparo i gendre Joan;  el popular Orosio darrerament estava molt mancat de bona salut, fou bon home, humil i treballador, de professió mecànic-electricista durant molt d’anys; era natural de Fayón (Zaragoza) i vingué a Campos amb els seus pares i germans quan encara era molt jovenet.

Novembre: Dia 13 als 74 anys, mor Carmen Caro Fajardo, esposa de Paco Guerrero, mare de Maricarmen i Puri, sogra de Lorenzo i José;  patia, feia ja estona, de malaltia incurable, s’acomiada de nosaltres després d’haver viscut molts d’anys a Campos en companyia del seu marit guàrdia civil; era natural d’Otívar (Granada).  Dia 18 als 93 anys, va morir Margalida Santmartí Jaume, mare de na Bel, i d’en Joan de la drogueria ca’n Nofre, padrina de na Maribel Soteras, infermera. Nascuda a Algaida. Persona afable, simpàtica i agradosa, sempre la vaig conèixer pels voltants de Sa Ràpita; ja fa molts d’anys estigué a un hort prop d’allà, darrerament vivia en aquell nucli tan estimat pels campaners. Dia 21 als 98 anys, a Barcelona, mor Antonio Garau Martí, en Toni Brou; llicenciat en Dret i Filosofia i Lletres, va treballar als Salesianos; després muntà la seva pròpia acadèmia com a Institut de Ciències Econòmiques i Jurídiques on feia classes de reforç als estudiants de Dret i d’Econòmiques; més tard es dedicà a negocis immobiliaris i de la construcció. Fou pare de set  fills. Dia 24 als 82 anys, és la partida de Llucia Vanrell Puig, de Son Blanquet, viuda d’en Miquel, es Torner, mare de Margalida, Apol·lònia i Biel, gendres Miquel i Miquel Ángel, nora Eva, nétes Maria i Llucia; durant bastants d’anys es movia pel poble i anava a foravila amb el seu “Mobylette” després, crec que va ser una de les primeres dones que va conduir un petit automòbil d’aquests que no necessiten carnet. Dia 25 als 97 anys, passà a l’altre món Jerònima Adrover Julià, de sa Canoveta, viuda d’en Jaume de ses Sitjoles; mare dels amics en Jaume, Biel i Guillem, aquest de la meva quinta. Fou dona tota la vida lligada i plena de bons coneixements del nostre foravila; darrerament patia la malaltia pròpia de la seva llarga existència. Dia 26 als 83 anys, mor Alfonso Corbalán Torruella, pare dels nostres paisans, els germans Corbalán; per a mi, n’Alfonso de ca’n Pomaret. Quin gran home, ple de bondat i simpatia, fa prop de 70 anys que ens vàrem conèixer, ell treballant al forn de ca’n Pomaret amb sortida al carrer Unió i jo vivint al costat; sempre em va fer molt de cas.

Desembre: A Madrid on residia, dia 4, als 100 anys, mor Jerónimo Castaño Daviú, viudo d’ Isabel Fernández Mas; encara no feia 8 mesos d’haver enviudat, (torn repetir, crec que l’enyorança crida el qui va quedar). Mentre pogueren, solien estiuejar entre nosaltres. Eren devots de la mare de Déu de Fàtima. Dia 8 als 94 anys, és el traspàs de Juana Ana Lladó Solrós, de ca´n Gatet, viuda de Rafel Ginard, es civil Carol, mare de la meva companya de feina Juana Ginard Lladó (+). Residents a Palma, tenien posada a Campos al carrer Costa i Llobera on vàrem ser veïnats de carrer bastants d’anys.  Dia 12 als 71 anys, i després de sofrir i aguantar durant anys terrible malaltia, va morir Juana Barceló Barceló, na Juana de ca’n Corretjot, dona d’en Juan Ginard Rotger; en alguna ocasió havíem parlat de la seva manca de salut i, sempre estava animada pensant que en podria sortir: no va poder ser. Dia 14 als 75 anys,  tot i que coneixíem les dificultats en què vivia arrel del càncer que el va atacar al llarg de 3 anys, morí cristianament Mn. Sebastià Salom Mas, prevere, de ca’s Ferrer Coix, fill de mestre Biel i de madò Antònia de ca´n Pedreres; als 22 anys, a la Universitat Pontifícia de Comilles va ser ordenat prevere el dia de Pasqua, 26 de març de 1967; va ser un capellà innovador i de caràcter aperturista, intel·ligent i molt llest; va estar destinat al Port d’Andratx, Sa Pobla, Inca, Santanyí, Es Llombards, Colònia de Sant Jordi, Ses Salines i Porreres; en tres etapes i al llarg de prop de 15 anys, missioner a Burundi, país que el va marcar i que fins i tot, per a ell, allà va ser la seva vertadera universitat; va estar al servei del Bisbe Teodor com a vicari episcopal, delegat diocesà d’apostolat seglar i secretari de pastoral; va realitzar multitud de col·laboracions en diverses publicacions i va escriure una sèrie de llibres; ens deixa molts de bons records: testimoni d’una vida senzilla i d’un servei molt generós. Dia 16, als 93 anys, passà a l’altre món Isabel Tous Ferrer, de ca’n Garcietes viuda de Joan Mora i mare de Xesc Mora, company meu de quintes; sortia molt poc de ca seva, però tenia la memòria ben moblada i bons records; fou bona mare i padrina. El mateix dia als 82 anys, va morir Rubén de Enrique Canet, el germà major d’en Jaume de ca’n Castella, nascut a Alcira (València), ara descansa al nostre cementiri. Dia 19 als 81 anys, és la partida d’aquest món de Toni Covas Oliver, Toni Trompa; s’home de na Margalida Suñer i pare de n’Antònia, Jaume i Magdalena, nets Silvia, Cata, Andreu, Nacho i Alejo; darrerament mancat de bona salut; fou conductor de camió durant molts d’anys, transportant el bestiar dels horts i possessions de Campos a l’escorxador de Palma; persona alegre i amb molt bon caràcter. El mateix dia als 74 anys, mor Margarita Verd Barceló, vídua de n’ Alfonso Corbalán, mare dels nostres paisans, els germans Corbalán; menys d’un mes després de la pèrdua del seu home, (ara que s’acaba l’any natural, és trist veure com, en menys de vuit mesos d’aquest 2019 hem llistat 3 matrimonis a l’actual recordatori), quina pena per als seus estimats fills i filles. En alguns llocs de costum hem trobat l’esquela d’ Agustín López Yllera, que va morir dia 19 als 67 anys; no coneixem cap dada ni cap familiar d’aquesta persona. Dia 23 als 70 anys, ens va deixar Maria Vicens Simó, na Maria Garrovina, esposa d’en Bernat des vi i mare de na Margalida Francisca; pot esser que darrerament estigués mancada de bona salut; la record amb el seu home i altres familiars quan, antany, feien acte de presència als sopars organitzats a les nostres festes d’agost.

Any 2020

Gener: Dia 3 als 79 anys, mor Miquela Terrasa Barceló, d’es Serral, mare de Jaume Soler i sogra de n’Antònia de ca’n Corretjot; encara no feia ni tres setmanes que en el nostre cementeri va acompanyar familiars a l’enterrament d’altra dona campanera, pot ser ja no gaudís de bona salut, aquell dia anava en cadira de rodes. Dia 4 als 85 anys, va morir Maria Roig Vanrell, viuda de Miquel Cotxer i padrina d’en Miquel del bar es Modern; persona afable, humil i senzilla, fou bona mare i padrina. Dia 6 als 82 anys, ens acomiadam d’Andreu Oliver Gayá, de ca n’ Oliveret; pel que a mi respecta, feia anys que no sabia res d’ell, i record que de molt de temps enrere es movia ajudat per dos gaiatos. Dia 18 als 88 anys, s’adormí en el Senyor, Pedro Adrover Ginard, en Pedro de sa Impremta; espòs de Maria Monserrat i pare de Llucia i Miquel, gendre Rafel Nicolau, nets Apol·lònia Maria, Maria i Joan; germà Miquel i fillola Llucia; a l’edat de 10 anys va entrar a formar part de la primera promoció de l’Escolania Parroquial fundada l’any 1941 per l’Ecònom Mn. Sebastià Garcies Palou; fou fuster de professió i al mateix temps, en ple estiu recol·lector, a ca seva, de tàperes, fruit aleshores que omplia de riquesa les llars campaneres; va ser un dels fundadors de la Coral Sant Julià, l’any 1976; també va formar part de la confraria de la Mare de Déu de la Soledat. Dia 19 als 93 anys, fou el traspàs de Francisca Mas Barceló, Son Capellot, mare de na Francisca Adrover, sa farmacèutica i sogra del metge Ramon, padrina de Miquel i Guillem. Dia 20 als 94 anys, passà a l’altre món Antònia Vanrell Escalas, viuda de José Garcías, en Pep Delubí; juntament amb el seu marit, als anys 60/70 del segle passat, tingueren una bona tenda d’electrodomèstics al carrer Sitges, on despatxaven infinitat de moderns articles per a la llar de les famílies que aleshores acudien al petit comerç campaner. Dia 23 als 90 anys, mor Maria Manresa Mascaró, viuda d’ Andreu Artigues Rigo, mare d’en Juan de sa Fiat; coincidint infinitat de vegades al carrer, sempre em saludava amb simpatia i afecte; els darrers mesos de la seva existència feia la passejada diària acompanyada de dona de servei; era persona afable i humil, bona dona i bona mare i padrina. Dia 28 als 94 anys, va morir Joana Luis Moll, mare d’en Rafel s’Argentí, viuda de Miquel Fidevé, nascuda a Palma al barri de la Calatrava; de casada va viure molts d’anys a l’Argentina, tant que, m’han comentat, se sentia més argentina que ciutadana de Palma. Dia 29 als 72 anys, fou el traspàs d’Antònia Riera Garcias, filla d’aquell recollidor de l’ ILMA, el popular l’amo en Sion de sa llet i de madò Agustina Minyó. Fou mare de 3 fills.

Febrer: Dia 1 als 85 anys, mor Angeles Cantador Muñoz; ens assabentam d’aquesta pèrdua mitjançant l’esquela, però, no tenim cap dada d’aquesta persona. El mateix dia va morir als 95 anys, Toni Vadell Adrover, Toni de ca’n Roca, pare de Sebastià Vadell Adrover i sogre de Francisca Lladó, perruquera, nets Toni i Sion. Dia 2 als 98 anys, passà a l’altre món Pep Vanrell Ballester, de ca’n Badès, viudo de na Maria Barralera; pare del meu quinto i bon amic en Guillem Badès; l’amo en Pep, allà pels anys 60/70 del segle passat, estigué al front del negoci de treure maresos a la pedrera de Son Garau; li agradava molt fer “pajaritas” de paper. Dia 20 als 77 anys, és el traspàs d’ Andrea Vidal Ginard, dona d’en Pedro Coloma es sargent i mare de na Paula i na Cati de ca’n Coloma; fou provada pel dolor i el patiment durant llarg temps, passant els quatre darrers mesos amb molt de sofriment; de jove va fer de cosidora ensenyant algunes al·lotes; bona esposa i bona mare, sempre cuidant la seva família. Dia 22 als 89 anys, ens acomiadam de Catalina Veny Blanch, na Catalina de ca’n Puig, mare de l’atent i molt servicial en Miquel de sa Cooperativa; omplí els seus anys de feina a foravila, al costat del seu espòs; darrerament vivia a la residència de Santanyí; bona dona, humil i plena de senzillesa. Dia 25 als 89 anys, mor Miquel Vanrell Ginard, de Son Carbó, s’home de na Joana de Ca’n Castella; mancat de bona salut des de feia una temporadeta, li arribà l’hora de l’adéu en aquest món; durant el temps dels aglans em tenia convidat a menjar-ne de la seva aglanera a Son Carbó. Dia 29 als 87 anys, va morir Catalina Ballester Burguera, de ca’n Tacó, vídua de Joan Maiol; dona que juntament amb el seu espòs, dedicà tota la vida a les tasques de foravila. Bona persona, mare i padrina.

Març: Dia 5 als 82 anys, és el traspàs de Margalida Adrover Sala, viuda de Rafel Moll; persona humil i afable, simpàtica i agradosa, sempre amb el somriure a la seva cara; fou durant molt d’anys cantaire al cor que acompanya les celebracions als funerals de la nostra Parròquia. Dia 6 als 89 anys, mor cristianament Esperança Ollers Bujosa, germà Gabriel, cunyada Agnès, nebots Josep, Pere, Josep, Maria dels Àngels i Guillem; dona humil i servicial, fou persona que, fins a la mort del seus germans Josep i Lluc, sempre la vaig veure acompanyar-los a ca seva del carrer Creu. Dia 8 als 86 anys, ens acomiadam d’Antònia Nicolau Campaner, viuda d’en Miquel de Son Blanquet; veïnada del carrer Previsors, els darrers anys de la seva vida se la podia veure amb el seu carret de la compra; persona bona i discreta; era nascuda a Costitx. Dia 16 als 72 anys, mor Antonio Burguera Gómez, residia a Ses Salines, ara descansa al nostre cementiri; era net de l’antic selleter Gómez, del carrer Nou.  Dia 18 als 91 anys, va morir Joan Barceló Lladó, en Joan de ca’n Plora; home fort i robust en els seus bons anys; darrerament romania a ca seva mancat de bona salut; fou el primer que va morir dins el temps de l’Alerta per la COVID-19, la gent de Campos, (com la de tot el món), es quedà òrfena de poder acomiadar els germans/nes que ens anaven deixant. Dia 21 als 75 anys, mor Francisco Grimalt Manresa, de Cortada; natural de Felanitx, fa molts d’anys vingué a Campos amb els seus pares i germans per romandre ja sempre aquí; feia un parell de setmanes que jo havia sentit converses de la seva manca de salut; home afable i dialogant, bon pagès i amant del bestiar que estava al seu càrrec. Dia 22 als 84 anys, passà a l’altre món José Hisado Luengo, Brigada de la Guàrdia Civil, espòs de na Maria i pare de (+) Paco, Antònia, Sebastià i Fina; natural d’ Aldea del Cano (Cáceres) arribà al nostre poble el 1973 com a Cabo de la benemèrita; encara no feia 2 anys que havia sofert la pèrdua del seu estimat fill en Paco que, com ell, també fou Guàrdia Civil. Dia 23 als 61 anys, deixà aquesta terra, Antonio Guasch Ferrer, Toni Guasch, pare de Joan i Catalina Guasch Garcias; fou llanterner de professió; home bon al·lot que no pogué superar greu malaltia suportada durant llarg temps; va ser membre del voluntariat de Protecció Civil i bon aficionat a la fotografia. Dia 24 ens acomiadam de Joan Monserrat Suau, de ca’n Suau; pare de na Magdalena, Tomàs, Joan i Maria; tenia 74 anys, fou mecànic de professió al costat del seu bon pare; bon paisà del nostre poble; ens coneixíem des de feia prop de 70 anys, va ser víctima de la maleïda COVID-19. Dia 26 als 86 anys, mor Apolonia Garcías Ballester, de ca’n Bragues, mare de Mª Paz i Félix, sogra de n’Emilio, nets Lluís i Fèlix; persona simpàtica, alegre i divertida; no mancada de disgusts familiars, de ben jove enviudà del seu primer marit, quedant-se amb un estimat fill de molts pocs anys d’edat que també va perdre en poc temps; tornant a reprendre una nova vida matrimonial, crec que va tornar a ser ben feliç amb la nova família formada; darrerament, la bona salut no l’acompanyava gaire, era bona amiga dels amics. Dia 27 als 93 anys, va morir Margalida Alzamora Sansó, mare de Miquela Mas i sogra d’en Joan Mascaró -Neula-, padrina de Mateu i Gori; persona que juntament amb el seu espòs foren bons pagesos, dona familiar i treballadora, bona mare i padrina, era nascuda a Felanitx. Dia 30 als 88 anys, ens deixà Guillermo Bauzà Mesquida, de Can Bestard, espòs de Francisca Salvà Roca, pare d’Àngela i Maria Antònia Bauzà Salvà i padrí de Toni i Guillem Bannassar Bauzà.

Abril: Dia 3 als 89 anys, és el traspàs de Diego Tomás Díaz, espòs d’ Ascensión i pare de Xim i Esteve; natural de Mula (Murcia), arribà a Campos fa més de 60 anys per fer feina a foravila i després, de picapedrer, sempre amb els Curros (pare i fills), mentre pogué es desplaçava amb el seu motoret, ja fa uns anys que jo el veia passejar pels voltants de ca seva ajudat per les seves necessàries crosses; al darrer mes s’agreujà la seva salut i finalment el ble de la seva vida s’apagà. Dia 8 als 69 anys, mor Norberto Burguera Gómez, Berto Gómez,de la meva quinta; només en 23 dies contemplam com es desfà una família: dos germans fadrins, units amb forta germandat, sempre acompanyant-se un a l’altre, deixen aquest món. Dia 9 als 65 anys, ens acomiadam de Maria Medina Sánchez, sa dona de n’ Emilio es Forestal, mare d’en Pedro Cayuela; persona provada pel dolor i la malaltia, mare que va patir la trista i tràgica mort per accident de cotxe d’una estimada filla; nascuda a Es Llombards, era campanera des de feia uns 40 anys. Pels qui no estàvem assabentats de la malaltia que patia, el dia de Pasqua ens sorprèn la trista notícia, apareguda a la premsa escrita, de la mort de Pedro Fuentes Barranco, cantant líric, produïda dia 11 als 78 anys d’edat. Nascut al popular barri de Santa Catalina a Palma i resident al veïnat poble de Santanyí, en Pedro es va fer estimar a Campos com a membre insubstituïble i estimadíssim de l’admirat i fabulós grup Quatre de Cor des de la seva fundació al 2013. Fou membre del Cor del Teatre Principal de Palma. Participà assíduament com a solista a òperes i sarsueles. Era home ple de bondat i bon humor, de caràcter afable i d’un somriure sempre present. També dia 11 als 93 anys, va morir Magdalena Mascaró Mascaró, de Son Trompa, mare de Biel Burguera (Gimnàs Tothom) i de Mateu Burguera (Detergents Burguera), dona de bon caràcter, afable i agradosa, darrerament la seva salut anava minvant a poc a poc, fou bona mare i padrina. Dia 13 als 87 anys, mor la campanera que estava allotjada a la residència d’Artà, Francisca Ballester Moll, filla d’Apol·lònia Tomàtiga del carrer Galatea. Dia 22 als 94 anys, passà a l’altre món na Maria Huguet Sastre, na Maria Colomera, mare d’ Onofre i Colau i sogra de Miquela i Margalida; dona humil i senzilla, bona persona i bona mare i padrina. També dia 22 als 77 anys, fou el traspàs de José Fernández Piña, en Pepe de sa Taverneta de ca’n Mayol, viudo de Maria Lladó Mayol i pare de Pep, Gori, Tòfol i Sion; natural d’Algar (Cádiz), arribà a Campos feia prop de 50 anys; era bon conreador en el camp i excel·lent productor de bones i saboroses patates. Dia 24 als 93 anys, mor Micaela Pizá Mesquida, na Miquela Cos, nascuda a Campos, filla de l’amo en Mateu Cos i madò Francisca del carrer de Plaça, on avui és ca’n Pellisseta; molts d’anys va viure a Santanyí on el seu home exercí de manescal; fou mare que també sofrí la trista desgràcia de veure perdre el seu fill, en Pedro. Dia 27 als 90 anys, va morir Catalina Burguera Barceló, Catalina de ca’n Sastre, viuda de Jaume Pitotxo, mare del meu quinto Andreu Roig i d’ Antònia i Maria; dona plena de bondat i generositat, estimada mare i padrina. Dia 30 als 76 anys, deixà aquest món Andreu Manresa Aguiló, s’home de na Maria de ca sa Madoneta a Es Palmer; esposa Maria Gabriela Manresa Fullana, fills Ventura, Rafel i Maria; el record un home simpàtic, atent i agradós, dialogant i bona persona, era amic de fer una rialla.

Maig: Dia 3 als 103 anys, és el traspàs d’Antònia Julià Adrover, viuda de Llorenç Alcover Burguera, mare d’ Inés i Catalina; la persona de més edat en aquesta crònica, havent vist per part seva, la mort de tots els seus germans més joves que ella, la dels seus dos gendres i la del seu estimat net en Llorenç. Dia 4 als 84 anys, ens acomiadam de Jeroni Vicens Mesquida, ca’s Xifoner, espòs d’ Antònia Obrador, pare de Catalina, Maria i Toni, sogre de Maria Antònia; molts d’anys va residir a la Colònia de Sant Jordi; picapedrer de professió, home feiner i curiós en la seva tasca, humil, simpàtic i agradós, membre de la nombrosa família de ca’s Xifoner; a les revetlles de les nostres festes, sempre i juntament amb la seva dona, va participar ballant amb molt de gust i molt bé. Dia 8 ens topam amb l’esquela de Nicolás Lladonet Mesquida, mort als 58 anys, membre de la llarga branca de familiars de ca’n Jardins, per ventura era resident a Felanitx; era casat amb Juana, pare de Pedro Javier i Joan Carles ,nora Laura i néta Claudia; crec recordar que molts d’anys per les corregudes de joies el matí del dia de la Mare de Déu d’Agost, participava i solia endur-se’n la preuada joia: el pollastre sostingut a la canya; tenia unes bones i falagueres cames. Dia 9 als 60 anys, Joan Garcias Cantallops, en Joan Minyó; mare Margalida Cantallops, germana Joana, fillol Pau i neboda Xisca, d’un atac fulminant mor sobtadament quan estava a punt de reincorporar-se a la feina després d’haver superat una intervenció quirúrgica; era membre de la brigada municipal, amic dels amics, voluntari en el Projecte Home, i gran treballador i col·laborador dins l’estructura del C.E. Campos; aficionat al futbol de cap a peus, ajudant sempre a qualsevol directiva que presidís el club. Dia 15 als 61 anys, va morir Joan Mas Bover, en Joan Barrala; espòs de na Margalida i pare de Biel i Joan Ramon; fou també inesperada i sobtada la partida d’aquest home, havia ingressat a un centre hospitalari el matí i l’horabaixa acabava la seva vida; fa anys va estar, juntament amb la seva dona, al capdavant del bar Juan, antic cafè de ca’n Serraller; home afable i de bon caràcter, amic del amics, festós i divertit. Dia 24 als 63 anys, altra baixa trista, inesperada i traïdora és la desaparició d’aquest món de Rafael González Leandro, expresidente de la peña Madridista de Campos; espòs d’ Ana i pare de Juan Manuel, Lorenza i Ana; treballador a la fàbrica de ca’n Piris fins a la seva clausura; bon aficionat al futbol, més concretament al seu estimat Real Madrid, fou soci de la penya del Barça tenint una relació molt cordial entre les dues entitats; bon home i quan els homes són bons és molt fàcil entendre’s, i en Rafa era molt bona persona. El d’en Rafael fou el primer funeral que es tornà a celebrar a la nostra Parròquia, després d’uns mesos de restriccions a causa de la pandèmia de la COVID-19.

Juny: Dia 4 als 67 anys, mor Mari Carmen Rodríguez Lozano, Tejada; mare d’ Apolonia, Juan i Pep Tejada, sogra de Juan Salvá i Miriam Català, néts Rosa, Juan, Xavi i Noa; nascuda a Barcelona; la record de nina, filla d’en Manolo des carrer d’en Rigo allà pels anys 60 del segle passat, amb el qual vaig coincidir fent de barbers a ca’n Noreta fins al tancament de la barberia el 1962 per la mort del mestre en Sebastià Forteza Mesquida. Dia 12 als 7 anys, es produeix la mort de la nineta Sofia Stipo Campiño, filla de Nacho i de Claudia, germana de Miguelito. Aquest angelet cursava primer de primària al CEIP Joan Veny i Clar, practicava ball i gimnàstica rítmica i li encantaven els gira-sols. Dia 16 als 76 anys, va morir sobtadament Aina Jaume Vadell, n’Aina Ronquet; al matí quan estava a punt d’anar a fer la caminada, cau dins ca seva per atac fulminant, ja no es va poder aixecar; ben coneguts i bona veïnada tota la vida en el carrer de Santanyí; dona de família, sempre al costat de tots els seus; persona afable i simpàtica, sabia fer cas als altres amb un somriure sempre a la cara; bona companya per al seu espòs i bona mare i padrina.

Dia 20 als 85 anys, és el traspàs de Jaume Barceló Obrador, viudo de Margalida Maimó, de s’hort d’es Campament, mare de Maria Antònia i sogre de Toni Lliteras; padrí de Biel i Jaume; patia malaltia incurable feia llarg temps, passà unes darreres setmanes empitjorant, al final un atac fulminant va acabar amb ell;  natural de Felanitx arribà a Campos, on al llarg de prop de 60 anys, juntament amb la seva dona, estigueren d’amitgers o majorals a distints indrets del nostre foravila, des de s’hort de l’amo en Bernat de Son Amer fins a s’hort d’es Campament. La matinada del dia 28, topam amb la trista notícia de la sobtada mort de Sebastiana Gomila Moll, filla de Jaume Ribas, quan estava, als 54 anys, plena de vida i d’entusiasme; va ser bona perruquera; Sebastiana, Sebas per als amics, era una dona molt generosa, sempre deia que sí quan li demanaves un favor; li encantava la música dels anys 80, les sabates de tacó i gaudia amb el ball de saló; juntament amb altres socis obrí el saló Stil i feia classes de ball, també va fer classes de ball al club de l’Associació de Persones Majors de Campos del carrer del Vi; estava molt orgullosa del seu 2 cavalls restaurat.

Juliol: Dia 1r va morir als 68 anys, Hans Josef Bex, natural de Mönchengladbach, Alemanya, vivia al carrer Prim nº 18 a Campos. Després de passar molt malament els darrers quinze dies, dia 6 als 97 anys, mor Juana Ferrer Lladó, viuda de Biel Sanaer, filla Maria Vidal, gendre Miquel Forques i padrina d’ Agustina i Miquel; fou dona que treballà al camp en les seves distintes èpoques, entrecavà i segà faves, collí tàperes, ametles, etc.; fou empleada a ca’n Piris i també triadora de bessó a ca l’amo en Pep Banyeta, quan l’ametla, a Campos i a altres indrets de Mallorca, era tan preuada. Dia 14, als 88 anys, ha mort Àngela Mercadal Rigo, sa tia Àngela; jo record aquesta dona, fa més de 60 anys, quan era bona cosidora i sabia fer camises, sobretot per als nins. Hi anàvem, ens prenia mides i ens l’assajàvem. Sempre anava molt ben arreglada. Es va dedicar, un temps, a vendre els tiquets per a l’exclusiva al bar de devora ca seva. Dona fadrina, sempre es va desfer pels seus nebots, fent de tia, com bé diu la paraula.

Posem fi per enguany. He procurat fer un recordatori bastant breu, però, recordant amb estimació totes i cada una de les persones, campaneres, residents i/o natives, o que d’una o altra manera a l’hora de l’adéu tenien o havien tingut qualque relació amb el nostre estimat Campos. Si he deixat algú, des d’aquí deman disculpes, és per desconeixement i agrairia que ens ho féssiu a saber.

Que descansin en Pau.

Don les gràcies a les persones i mitjans que m’han ajudat a fer aquest recordatori, de manera especial i afectuosament a les dues que m´han corregit l’escrit.

Nadal Riera Mesquida, estiu 2020.-