#DIARIC CULTURA L’Ajuntament de Campos custodiarà les 1200 partitures de l’arxiu musical de Gaspar Miró Noguera, “Mestre Gaspar Melero”.