#DIARIC CULTURA La Biblioteca de Campos ‘recupera’ el mosaic de Son Fadrinet

La Biblioteca de Campos ‘recupera’ el mosaic de Son Fadrinet

by Diari Campos

Durant tots els dilluns de juliol de les 11h a les 12h, la Biblioteca Municipal de Campos ha organitzat un taller infantil per recuperar amb gomets una interpretació lliure del mosaic de Son Fadrinet, un dels mosaics més impressionants de l’arqueologia recent mallorquina. En ell s’hi reflecteixen les influències orientals i nord-africanes que el distingeixen d’altres troballes de la península Ibèrica.

Fent memòria, l’any 1988 es va descobrir de forma inesperada un jaciment arqueològic que podria ser una basílica paleocristiana. Des del setembre de 1997 les excavacions es varen fer de manera sistemàtica i prest es confirmà la presència d’aquesta basílica de 21 metres de llarg per 11 d’amplària. També comptava amb un baptisteri adossat a l’església així com una pila baptismal en el seu interior. Aquest jaciment té molta d’importància ja que constata l’existència dels cristians en aquesta part de l’illa abans de la invasió musulmana. El conjunt fou excavat per l’Institut Arqueològic Alemany fins l’any 2000 i es tracta de l’única basílica paleocristiana excavada completament a les Illes Balears fins a dia d’avui.