#DIARIC BATLIA Francisca Porquer: “Vull ser per a tots vosaltres una batlessa campanera!”