#DIARIC CULTURA Els més petits coneixen la Biblioteca