#DIARIC ESPORTS El campaner Jordi Lladó Durán, plata absoluta de vela a Grècia