#DIARIC CULTURA Confraria del Bon Jesús de la Paciència | Campos, 1962

Confraria del Bon Jesús de la Paciència | Campos, 1962

by Diari Campos

Más sencilla… más sencilla.
Sin barroquismo,
sin añadidos ni ornamentos.
Que se vean desnudos
los maderos,
desnudos
y decididamente rectos.

Los brazos en abrazo hacia la tierra,
el mástil disparándose a los cielos.

Que no haya un solo adorno
que distraiga este gesto…
este equilibrio humano
de los dos mandamientos.
Más sencilla… más sencilla…
hazme una cruz sencilla, carpintero.

Más sencilla.
León Felipe.

NOM
Bon Jesús de la Paciència

ANY DE FUNDACIÓ
1962

VESTIMENTA
Túnica: de tela de sac
Cinturó: cordó mallorquí
Caputxa: de tela de sac
Creu: d’ullastre
Sabates: sandàlies marrons
Atxa: de cera natural

DETALLS HISTÒRICS

  • Inspirada en la passió del quadre campaner del Bon Jesús de la Paciència, valuosa tela de Bartolomé Esteban Murillo, que fou regalada a la Parròquia l’any 1800 pel fill il·lustre Julià Ballester i Mas que l’envià des de Sevilla.
  • A principis dels anys 70 la confraria va desaparéixer per manca de confrares, fins que al 1976 va tornar ressorgir gràcies a Margalida i Apol·lònia Riera.
  • L’any 1988 les monges del Monestir de Santa Clara de Palma confeccionaren l’estendard amb tela de sas, fil de llana i cordons de passamaneria. El floquell està fet amb un bastidor molt antic de fusta. La figura del Bon Jesús fou reproduïda pel pintor campaner Miquel Aguiló Pomar,
  • L’any 2000 es va presentar el pas que surt el Dijous Sant, obrat per Sebastià Rigo en fusta massissa.

Per a nous confrares i portadors posar-se en contacte amb la confraria: 646132020 (Miquel Pons) 

CONFRARIES DE SETMANA SANTA DE CAMPOS
Confraria del Crist Natzarè | Campos, 1933
Confraria del Bon Jesús de la Paciència | Campos, 1962
Confraria de la Passió del Senyor | Campos, 1973
Confraria de la Sang de Crist | Campos, 1975
Confraria de la Santa Creu | Campos, 1975
Confraria de la Mare de Déu de la Soledat | Campos, 1975
Confraria de La Dolorosa | Campos, 1985
Confraria Acompanyantes de Jesucrist | Campos, 1988
Confraria de la Mare de Déu de l’Esperança | Campos, 1994
Confraria del Crist de la Salut de Sant Blai | Campos, 2002