#DIARIC CULTURA Comares campaneres

Comares campaneres

by Diari Campos

Aquest 8 de març, per commemorar el Dia de la Dona Treballadora, des de l’Associació Dones Campaneres hem volgut recordar un gremi molt especial: les comares. Dones que al llarg de la història s’han vinculat a LA VIDA. Dones que ajudaren a donar vida. A cuidar la dona. A ensenyar la dona. A acompanyar la dona en un dels moments més importants de la seva vida. Les recordarem en un homenatge humil, com la seva tasca. Tasca humil, però preciosa. Humil, però importantíssima per a la societat. Humil, però vital. Perquè és per això, perquè és vital que dins el nostre poble quedi constància de qui varen ser aquelles dones que varen ajudar a les nostres mares a dur-nos al món. La mateixa paraula ja ho diu tot: CO-MARES.

Recordam les comares titulades que d’una manera o d’altra, tenen vinculació amb el nostre poble des de principis del segle XX, encara que tenim constància d’una dona de finals del segle XIX anomenada Madò Tonina Cortada però que malauradament no tenim més dades exactes. Pensam que no tenia el títol de comare, però si que practicava l’art de la vida fa més de 100 anys.

1. Llucia Roig Ballester. De Can Lluís i de Can Calafat. Nasqué l’any 1893 a San Nicolás de Bari, Cuba, a causa del destí del seu pare Benet Roig, tinent de la Guàrdia Civil, natural de Campos. L’any 1907 estudià Magisteri a la Escuela Normal Superior de Maestras de Baleares quan Donya Alberta Jiménez n’era la directora. L’any 1916, als 23 anys, es va casar a Campos amb l’electricista Llorenç Pons, desplaçat a Campos en motiu de la instal·lació de la central elèctrica. Tingué dos fills: en Pepe i na Maria. Maternitat que tingué que compaginar amb els estudis i professió posteriors. L’any 1925, es posà estudiar de comare a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i un any després, a la revàlida de comare. Dia 6 de juliol de 1927 obtingué el diploma amb el títol de COMARE amb la qualificació d’excel·lent. A partir d’aquest any passaria a ser la PRIMERA COMARE TITULADA I TITULAR DE CAMPOS, sa comare Llucia. L’any 1931 es tragué el carnet de cotxe, l’any 1939 figura a un carnet com a professora de parts i l’any 1947 començà la carrera de practicant, també a Barcelona. Morí a Campos, l’any 1953 als 60 anys, després d’una dura malaltia.

2. Magdalena Trobat Barceló. Nasqué a Algaida l’any 1918. Estudià a Palma i a València. Coneguda com sa comare Trobat, exercí de comare a Campos durant els anys 40 i 50. Després, a Palma, exercí de practicant a la Mútua Balear i a l’antiga casa de Socorrs fins a la seva jubilació. També treballà a Llucmajor. Morí a Palma l’any 2010 als 92 anys.

3. Gabriela Mas Puig. De Ca n’Hereu Mas i de Can Bestard. Nasqué a Mar de Plata, Argentina, l’any 1916 de pares campaners emigrants. Estudià a Valladolid. Coneguda com sa comare Biela, assistí el primer part a Campos l’any 1948 i hi exercí fins davers l’any 70. Fou practicant a Lloseta. Morí a Inca l’any 1993 als 77 anys.

4. Llucia Vidal Ferrer. De Can Fidever. Nasqué a Bons Aires l’any 1917, de família campanera emigrant. Vingué a Mallorca als set anys. Es llicencià a València. Exercí a Campos, Porreres i a la Clínica Peñaranda. Morí a Bons Aires l’any 1979 als 62 anys.

5. Lina Martí Pericàs. Nasqué a Girona l’any 1926 de família mallorquina. Estudià a la Universitat de Barcelona. Es va titular de comare i practicant l’any 1947. També ostentà el títol ATS d’empreses. Treballà a Inca, Lloseta i Sant Llorenç. Des de l’any 1956 fins al 1991 fou la comare de Campos, acumulant plaça a Ses Salines i Santanyí. Just a Campos va assistir 2300 parteres. Morí a Campos l’any 2018 als 92 anys.

6. Sebastiana Vicens Roig. Nasqué a Santanyí l’any 1927. Estudià de practicant de manera autodidacta. S’examinà a València. Des de l’any 1954 fou la practicant titular de Campos després d’opositar a Madrid entre 4000 aspirants. Quan la comare tenia vacances o s’hi acumulava més d’un part, ella també assistí algunes parteres, ja que havia fet alguna assignatura de comare per ajudar al metge. Curiosament sempre va ajudar a néixer nins. Es jubilà l’any 1989. Des de l’estiu del 1992 viu al seu poble natal. A Campos és coneguda com ‘sa practicanta’.

7. Catalina Cerdà Monserrat. Nasqué a Porreres l’any 1962. Estudià d’infermera a Son Dureta, primera promoció al 1982. Treballà a Porreres i a l’Hospital de Manacor com a comare mercantil. L’any 1992 fou la comare titular de Campos. Diplomada en Preparació Sofrològica a la Maternitat i en Cos i Consciència. Monitora de Massatge Infantil, Monitora d’alletament matern i Màster en Sexologia. Ajudà a la comare Lina a muntar les classes d’Educació Maternal. Actualment treballa a Felanitx des del 1995.

8. Joana Maria Crespí Rullán. Nasqué a Palma l’any 60. Estudià d’infermera a Son Dureta, primera promoció l’any 1982. L’especialitat la feu a l’Hospital Clínic de Barcelona i a Sabadell. Comare a Campos els anys 1993 i 1994. Promogué classes grupals d’Educació maternal a la platja des Carbó i trobades de postpart. Ha treballat a Andratx, Arquitecte Bennàsser, Inca, Son Servera, Sant Llorenç, Sineu, Son Dureta, Hospital de Manacor i actualment a Binissalem.

9. Consuelo Fernández Yagüe. Nasqué l’any 1956 a Madrid. Es formà com infermera a Son Dureta i com a comare, a la Escuela de Matronas de Santa Cristina de Madrid. Funcionària de carrera, treballà a Felanitx. L’any 1995 aprovà les oposicions per ser la comare de Campos i Santanyí. Després de 22 anys al Centre de Salut de Campos, es traslladà al Centre de Salut Emili Darder on hi treballa des del 2016 com atenció primària.

10. Jerònima Amengual Tomàs. De Can Redó. Nasqué a Montuïri l’any 1974. Estudià infermeria a la UIB i l’especialitat, a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Treballà a Son Dureta, a l’Hospital de Manacor i al Centre de Salut de Manacor. Des del 2016 és la comare de Campos.

Curiosament, de les 10 comares anteriors, encara que tenguin vinculació directa en Campos, ja sigui per família, treball o defunció, cap és nascuda a Campos… Ens imaginam, sobretot per les dones campaneres de principi de segle XX quan el nostre poble encara estava arrelat dins la pagesia, que era complicat desplaçar-se i formar-se en aquesta professió fora de Mallorca. Per això ens crida l’atenció que les comares amb llinatges campaners, no nasquessin a Campos, sino a Cuba, Bons Aires, Mar de Plata… Amb això hem deduït que aquestes nines que nasqueren d’emigrants campaners, quan tornaren a Mallorca ja eren unes al·lotes que havien viscut dins una altra societat més avançada i per tant, tenien unes inquietuds que, per desgràcia, les campaneres encara no teníem. Però afortunadament, avui en dia, la majoria de dones campaneres poden ser les professionals que hagin triat ser. I actualment, Campos té l’orgull de poder comptar amb dues comares nascudes a la vila.

11. Margalida Lladó Vidal. De Can Sion. Nasqué a Campos l’any 1975. La primera comare nascuda a Campos. Estudià infermeria a la UIB i l’especialitat a l’Hospital Casa Maternitat de Barcelona. Treballà a Atenció Primària a Inca, Son Cladera i Valldargent. Actualment, al centre de salut de Manacor.

12, Catalina Mas Stela. Filla de Joan de Can Piu i de la mestra Antònia Stela. Nasqué a Campos l’any 1983. Estudià infermeria a la Universitat de Barcelona. Estudià l’especialitat de comare a l’Hospital de Son Llàtzer on hi treballa des de l’any 2008.

Per a aquest homenatge, no podíem esperar més. Sabíem que si aquest homenatge s’hagués fet fa 10 anys, de ben segur que s’hagués pogut recopilar molta més informació que la que avui presentam, però també, que si haguéssim esperat a fer-lo d’aquí 10 anys, de ben segur que no haguéssim tingut ni la meitat de material.

Per això estam molt agraïts a totes les persones, famílies o coneguts que han col·laborat amb fotografies, dades històriques i records d’un temps que ja no tornarà per aquest treball de camp. Demanam disculpes per endavant per si ens hem deixat qualque persona o informació rellevant, hem fet amb molta il·lusió tot allò que hem pogut, però estaríem molt contents si poguéssim recopilar més material.

Estam contentes perquè ara, qui d’aquí 100 anys vulgui saber qui foren les comares del segle XX i XXI de Campos ho podrà saber, ja que tota la informació recopilada la cedirem a l’Arxiu Municipal de Campos perquè el nostre poble sempre tingui constància d’aquestes grans dones campaneres.

Associació Dones Campaneres
Campos, 8 de març del 2019