#DIARIC CULTURA Campos i la força dels 16.480€ contra el càncer