#DIARIC EDUCACIÓ Campos Ciutat Educadora | Carmen Marín

Campos Ciutat Educadora | Carmen Marín

by Diari Campos

El dia 25 de març de 2021 Campos es va adherir a L’ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CIUTAT EDUCADORES. L’AICE va ser fundada l’any 1994 i està encarregada de coordinar el moviment Internacional de Ciutats Educadores. Aquesta activitat es duu a terme dins un marc d’actuació en el qual cada ciutat ha de construir el seu propi model, d’acord amb les especificitats i necessitats del seu context. Està fonamentada en la Declaració Universal dels Drets Humans (1948), el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (1966); la declaració Mundial sobre Educació per a tots (1990), la Convenció que es va assumir a la Cimera Mundial per a la Infància (1990) i la Declaració Universal sobre Diversitat Cultural (2001).

En l’actualitat l’educació i la formació han deixat de concernir exclusivament als infants i joves, per a abastir a tota la població. Per tant, la gran tasca educativa que es practica dins totes les aules del nostre municipi. Escoletes, Col·legis, Institut, Centres per adults, Escola de música s’ha d’acompanyar amb un altre tipus d’educació extraescolar que la podem trobar en totes aquelles curolles que ens ensenyen i ajuden, per dir-ho de qualque manera, a viure.

Es pot afirmar que la ciutat és educativa en si mateixa, és inqüestionable que la planificació urbana, la cultura, els esports, les qüestions mediambientals i de salut o les referides a mobilitat i seguretat contenen i influeixen diversos coneixements, destreses i valors, i generen diverses formes d’educació de la ciutadania. Per tant, educar és traçar una línea transversal que vagi de l’esport a la cultura, de la vellúria a la infantesa, de la igualtat a la solidaritat, de la pagesia al teixit comercial… És tanta la transversalitat d’aquesta disciplina que cada passa que doni el nostre poble és una passa més dins el projecte de Campos Ciutat Educadora.

En concret, la Carta de Ciutats Educadores recull en el seu preàmbul: “avui més que mai, la ciutat, gran o petita, disposa d’incomptables possibilitats educadores, però també pot incidir en ella, forces i inèrcies deseducadores. D’una forma o una altra, la ciutat presenta elements importants per a una formació integral: és un sistema complex i alhora un agent educatiu permanent, plural i polièdric, capaç de contrarestar els factors deseducatius”. Aquesta iniciativa pretén avançar cap a un municipi de cada vegada més educador, és a dir una aposta de futur cap al qual ha de encaminar-se. 

Al llarg d’aquest període adherits podem destacar una infinitat de projectes transversals que s’han organitzat des de l’Ajuntament de Campos, com poden ser: “Llengua amb tàperes”, “Campos pagès”,  “Dones Vuitcentistes”, “La corresponsabilitat també s’aprèn“, “Els topònims de la costa de Campos”, “Els panetets de Sant Blai”, “Som els caparrots”, “A Campos, cucuies!”, “Herois aïllats”, “Festival Clàssics Cultivats”, “Cicle Concerts encordats”, “Concerts infantils”, “Minimu”, “Exposició París-Mallorca”, “Cultura al Conent”, “Robòtica”, “Esbart de Dimonis”, “Esportius”, “Aquí tens la meva espasa!”, “Fet a Campos”, “Presents pel futur campaner”, “Conferències de la UOM”, “Club de lectura”, “Conte i coixí”, “Jornades d’Estudis Locals”, “Diaricampos”… També és remarcable la imminent creació del Consell d’Infants que en pocs mesos començarà a donar els seus fruits. Tanmateix, també les associacions ens ajuden a que això sigui així. Els actes, les conferències, els espectacles, les mostres, els campus, les competicions, les sortides, les publicacions, els certamens i qualsevol curolla organitzada dins el municipi fan que educar sigui sinònim de companyerisme, integració i comunitat.

És per això que la millor ventura és apostar per un poble que en cada una de les seves activitats sigui capaç de fer que els seus protagonistes, tots els campaners, desenvolupem i millorem unes facultats que ens permetin enriquir la nostra vila i que sigui, en totes les vessants, una ciutat educadora.

Carmen Marín Barceló
regidora d’Educació