#DIARIC CULTURA Banda Municipal de Música de Campos 1980-2020 | Guillem Noguera Cerdà

Banda Municipal de Música de Campos 1980-2020 | Guillem Noguera Cerdà

by Diari Campos

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAMPOS (1) 1980-2020


Moment especialment emotiu en què la Banda de Música del Centre Cultural de Campos enmig dels aplaudiments dels campaners, sortia per primer cop als carrers. Eren les Festes de la Mare de Déu d’Agost de 1980.

Així comença el comentari a peu de la mateixa foto, pàgina 47 de la publicació del Centre Cultural de Campos “LA MÚSICA A CAMPOS”, any 1990 amb motiu del X Aniversari de la Banda (2).

Per iniciativa del CENTRE CULTURAL DE CAMPOS, la Banda es va gestar pel febrer de 1980, el primer assaig es va dur a terme el mes de maig, assaig rere assaig es va perfeccionar el repertori, així el 15 d’agost es va fer el primer passa carrers i un emotiu concert a la Plaça Major, eren les Festes de la Mare de Déu d’Agost d’aquell any (dit passa carrers va començar davant l’Auditòrium fins a la Plaça de Sa Creu i tornar fins a l’Ajuntament on s’hi va tocar el concert).

El 1980 la Banda es va estrenar amb 20 músics campaners, tenia mancança d’algunes especialitats instrumentals, així que és de destacar i agrair profundament la col·laboració desinteressada de músics de Felanitx i de Santanyí, aquests músics varen suposar un important valor i reforç per començar a funcionar i fer música, sense ells probablement no s’hauria avançat prou. (3) relació a part.

Des d’aleshores i amb especial cura, s’han celebrat el X, el XXV, el XXX aniversaris, enguany amb no menys dedicació i malgrat la nova normalitat que imposa diferents condicions, La Banda celebra el XL aniversari.

La Banda no podria seguir endavant sense l’esforç immesurable de totes les entitats i persones que hi prenen part de forma activa i no activa amb ferma implicació:
• El suport pressupostari i d’organització de l’Ajuntament de Campos.
• Els músics.
• El Director o Directora. El sotsdirector o sotsdirectora.
• Les juntes directives (sempre integrades per músics actius).
• Persones de l’entorn que desenvolupen un inestimable suport als músics i per extensió a la Banda (pares/mares i parelles entre altres).

Des del començament any rere any, a la Banda han participat activament un nombre molt significatiu de músics campaners i campaneres, també residents i no residents d’infinitat de procedències. Seria tasca molt laboriosa enumerar-los, tothom ha estat un valor molt important per a la pervivència de la Banda, especialment els músics que hi han pres part durant anys però també aquells de participació més minsa o que només han assistit a uns pocs assajos. Dos músics fundadors encara actius, na Maria Lladó Mas que és l’única que des de 1980 hi ha participat sempre i un servidor que havent-hi tocat els dos primers anys, després de més de vint anys fora, hi vaig retornar el 2005 amb motiu del XXV aniversari. Alguns dels músics actuals varen ingressar els primers anys i encara hi toquen.

Es vol tenir un record molt especial i emotiu per als músics de la Banda que ens han deixat, agrair l’aportació i mestratge incondicional que ens han deixat (serveixin aquestes paraules per fer-ho extensible als seus familiars i amics).

Les actuacions de la Banda al llarg d’aquests quaranta anys d’existència han estat molt freqüents, a més dels passacarrers que són de calendari bastant estable, s’han programat moltíssims concerts, alguns quasi periòdics (com el de Santa Cecília, patrona de la música) i amb infinitat de temàtiques possibles, destacar les col·laboracions amb altres bandes i entitats musicals tocant junts o per separat i dos intercanvis amb la Banda de Garrapinillos (Saragossa). Són molt significatives les freqüents col·laboracions que s’han desenvolupat per a interpretar música amb la CORAL SANT JULIÀ de Campos, des d’aquí es vol agrair a la Parròquia la generositat que ho ha fet possible, i també agrair-li que la Banda ha ofert moltíssimes de les seves actuacions al Convent de Sant Francesc de Paula o a l’església parroquial i també als espais annexos de l’església de Santa Coloma de Sa Ràpita.

La Banda, aquests quaranta anys ha passat per moments molt favorables i per moments d’alguna dificultat, sempre s’ha avançat positivament per l’acció i les gestions pertinents: el Patronatge de l’Ajuntament (el Centre Cultural als primers anys), directors, juntes directives, músics, locals d’assaig, dies d’assaig amb horaris nocturns, repertoris per als esdeveniments, inventari i manteniment d’instruments (la major part propietat dels músics), partitures i material, uniformes, transport de l’instrumental, muntatge d’escenari i prova de so. Totes aquestes coses i més, són el dia a dia que permet anar endavant i que el poble disposi del bon “servei” musical de la Banda.

Tot i que la Banda des de temps enrere estava federada, per poder obtenir les subvencions i participar dels festivals i concerts que organitza la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals, el 2016 va tramitar la legalització com a Associació sense ànim de lucre, cosa que no interfereix en absolut amb la dependència i patronatge de l’Ajuntament.

Evidentment, l’actiu principal de la Banda són els músics. Comencen a tocar-hi en tenir un nivell adequat d’execució amb l’instrument, la majoria comencen a estudiar música des de molt joves, en alguns casos comencen sent adults, i casos de músics de nivell professional.

Nodrir de músics la banda, sempre suposa una incertesa de futur. Quan falten músics estables d’alguna especialitat instrumental concreta, és atribuïble a causes diverses: probablement hi ha manca de vocacions, també l’esforç que suposa haver de practicar/tocar/estudiar l’instrument i altres assignatures musicals, o que dita pràctica ha d’esser quasi diària i majorment en temps extraescolar. En alguns casos, músics que han començat amb la Banda, després han desenvolupat la carrera musical professional i pot ser que de no ser així s’haurien dedicat a un altre ofici.

Els Directors de la Banda, sempre han necessitat tenir el nivell de músic molt preparat o professional i així poder afrontar la direcció amb garanties, essent un actiu indispensable, la seva entrega, dedicació i innovant de tant en tant, amb l’ajuda dels sots Directors i altres col·laboradors, han conduït l’activitat musical amb èxit. (4) relació de directors a part.

Totes les juntes directives de la Banda inclosa l’actual, han estat un valor molt important per a la Banda, gràcies a elles i la seva gestió, s’ha tirat endavant. Organitzar, gestionar, coordinar, conciliar…, son part de les accions que presidents i altres directius han desenvolupat sense condicions amb encerts i qualque contratemps, però sempre amb la millor intenció, les seves limitacions han estat les pròpies del càrrec i de les persones o entitats involucrades, no es redacta llista de directius per ser extensa, cosa que no impedeix el reconeixement i agraïment de la seva tasca.

La raó de ser de les bandes de música és participar, amenitzar i implementar les festes i esdeveniments més assenyalats dels pobles o ciutats, hi interpreten els repertoris de música als carrers, places, teatres, esglésies i llocs diversos. Els passacarrers són un dels principals motius pel qual els pobles disposen d’una banda, en ells el repertori sempre ha de ser marcial amb pasdobles o marxes per poder caminar tocant al ritme de la música, les altres actuacions es desenvolupen en escenaris estables, el més habitual és dur-los a terme amb format concert, en ells els repertoris són molt diversos segons l’esdeveniment o temàtica de la música a interpretar.

Per molts d’anys més de la nostra Banda de Música!

Guillem Noguera Cerdà
Banda Municipal de Música de Campos

 

_________________________________________

(1) Inicialment anomenada BANDA DE MÚSICA DEL CENTRE CULTURAL DE CAMPOS.

(2) Des d’ara Banda es refereix a la BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAMPOS i si escau també a la primera denominació BANDA DE MÚSICA DEL CENTRE CULTURAL DE CAMPOS.

(3) Relació de músics col·laboradors als inicis de la Banda: FELANITX: Bartomeu Artigues (primer Director) Joan Oliver (flauta travessera), Joan Barceló (trompa), Pere Siquier (clarinet) el seu pare (trombó), que a més, juntament amb Bartomeu Artigues pare del primer Director, varen recolzar la Banda amb molta cura i esforç. SANTANYÍ: Francesca Suau (flauta travessera), Miquel Bonet (trompa), (un músic de saxofon de nom no relacionat).

(4) Relació de directors per ordre de participació: Des de l’inici BARTOMEU ARTIGUES, FERRAN VAQUER (D.E.P), BERNAT XAVIER XAMENA, MARIA PUIGSERVER, PEP ESCALAS i l’actual JOAN LAÍNEZ.