#DIARIC Sense categoria BAN | Gestió de Residus

BAN | Gestió de Residus

by Diari Campos

Pitja per accedir al BAN

FRANCISCA PORQUER MANRESA,
Batlessa-Presidenta de l’Ajuntament de Campos, Illes Balears

FAIG A SABER:

Que la gestió dels residus generats dins el terme municipal, és competència de l’Ajuntament de Campos i que per un bé comú s’han de seguir unes normes que venen regulades a l’ordenança general de policia, bon govern i convivència ciutadana de l’Ajuntament de Campos (BOIB núm. 73, d’1 de juny de 2019), i a l’ordenança reguladora de la recollida de residus urbans i dels parcs verds del municipi de Campos (BOIB núm. 42, de 22 de març de 2012).

Es recorda que, així com tenim el dret a que l’Ajuntament disposi d’instal·lacions i recursos per a la recollida dels residus, tenim l’obligació de fer-ho de la manera correcta, fent especial atenció al següent:

No es poden deixar fems fora dels contenidors, tant de rebuig con de cada un dels contenidors selectius. Si aquest es troba ple, per qualsevol circumstància, s’ha de cercar un altre contenidor per dipositar el fems o dur-ho al punt verd.
S’ha de respectar la recollida selectiva, per exemple, dins els contenidors de rebuig (de color verd) no s’hi poden tirar altres tipus de fems com ara plàstics, residus d’obres, vidre, etc.

Per tot allò més voluminós es té a disposició dels residents al terme municipal de Campos dos punts verds: Punt verd de Campos (entre l’institut i el camps d’esports). Horari: De dilluns a dissabte de les 9h a 13h i de 15h a 18h. Dissabtes de 9h a 14h. Diumenges i festius, tancat. Punt verd de Sa Ràpita (entrada pel carrer Gavina). Horari: De juny a setembre, de dilluns a divendres de les 9h a les 13h i de les 15h a les 18h. Dissabtes de 9h a 13h. Diumenges i festius, tancat. D’octubre a maig, de dilluns a dissabte de 9h a 13h.

Així mateix s’informa que es farà una campanya especial de vigilància i denúncia de les infraccions detectades als diferents punt de recollida de fems del terme municipal de Campos.

És una responsabilitat de tots tenir un poble més net. Gràcies per la vostra col·laboració. A la normativa citada i al següent enllaç trobareu tota la informació referent a la recollida:
http://rebost.ajcampos.org/pdfs/2018manualrecollida.pdf

LA QUAL COSA ES FA PÚBLICA PER A GENERAL CONEIXEMENT

Campos, 26 de juliol de 2019

 

A més, cal recordar que la recollida de residus voluminosos i ‘trastos’ vells que es fa els divendres a Campos es fa amb cita prèvia. Per aquest motiu, és obligatori telefonar abans d’aquest dia al telèfon 971 256 355 i sol·licitar la recollida tot indicant l’adreça i els residus que es trauran. Els residus s’han de treure el divendres abans de les 8’00 hores.

Només es poden treure 3 elements grossos per casa (butaques, sofàs, matalassos, geleres, TV, etc.) o bé 5 de més petits (cadira, làmpada, microones, etc.).

Els residus trets sense cridada prèvia o amb un número excessiu NO es recullen i poden motivar la imposició d’una sanció per incompliment de l’ordenança de residus.

Es recorda que en cas de necessitat, també podeu anar al Parc Verd a deixar aquests tipus de residus.