#DIARIC BATLIA BAN | Festes de la Mare de Déu del Carme – Sa Ràpita 2019

BAN | Festes de la Mare de Déu del Carme – Sa Ràpita 2019

by Diari Campos

Pitja aquí: BAN Festes Ràpita 2019

La Policia Local de Campos, davant la proximitat de les festes de sa Ràpita, recomana als assistents a qualsevol dels actes programats que en cas de consumir begudes alcohòliques es faci de forma responsable.

Així mateix, recorda que l’Ordenança general de Policia, Bon Govern i Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de Campos (BOIB núm. 73, d’1 de juny del 2019), regula entre altres aspectes, el consum, la venda i el subministrament de begudes alcohòliques.

Segons aquesta norma municipal queda expressament prohibit:

  • El consum, la venda i el subministrament de begudes alcohòliques per menors d’edat.
  • La venda i subministrament a menors d’edat de qualsevol producte que imiti els envasos de begudes alcohòliques.
  • El consum de begudes alcohòliques en els espais públics.

La prohibició referida en el darrer apartat quedarà sense efecte en els supòsits en què el consum de begudes alcohòliques efectuat per persones majors d’edat tingui lloc en establiments i altres espais reservats expressament per a aquella finalitat, com ara terrasses.

En conseqüència, queda prohibit el consum d’alcohol a carrers, camins, carreteres, platges o qualssevol altres espais públics.

Els agents de la policia local podran sancionar les persones infractores amb multes de 900 fins a 1500 euros i, en tots els casos, decomissar els envasos o recipients amb alcohol.

Finalment, s’informa que s’instal·larà un punts assistencial a la plaça de les Palmeres, el qual estarà dotat de personal sanitari i voluntaris de protecció civil. Com en anys anteriors, es restringirà el transport d’envasos de vidre i plàstic que continguin begudes alcohòliques o mescles destinades a ser consumides en vies o espais públics del casc urbà de Sa Ràpita, tot això per tal de protegir la salubritat. Igualment, s’incrementarà el nombre d’efectius policials, tant de Policia Local com de Guàrdia Civil, destinats a vetllar per a la seguretat pública.

Per a més informació: 971 651 626 (Policia Local)