#DIARIC CULTURA Arxiu Municipal. El quadre del Santcrist | Beatriu Zamorano Galmés

Arxiu Municipal. El quadre del Santcrist | Beatriu Zamorano Galmés

by Diari Campos

Una vegada més, com cada estiu, vull aprofitar l’avinentesa anual de les festes de la Mare de Déu d’agost per fer visible l’Arxiu Municipal. En aquesta ocasió no us parlaré de documents, sinó d’una obra pictòrica que considero de gran qualitat i mereixedora del vostre interès.

Quan vaig arribar per primer cop a l’Ajuntament de Campos per a organitzar l’Arxiu, d’això ja fa un bon grapat d’anys, dins un dipòsit vaig trobar dos quadres de gran format; un era el plànol geomètric del terme municipal de Campos, obra de Pedro Moreno Ramírez de l’any 1858 i l’altre era un quadre de la crucifixió de Jesucrist de l’any 1643. El mal estat de conservació d’ambdues obres era preocupant. Era necessari aturar el procés de degradació i a ser possible restaurar-les i conservar-les perquè eren de gran importància i formaven part del patrimoni de l’Ajuntament de Campos.

El plànol geomètric, amb unes dimensions de 160×120 cm, va ser el primer a ser restaurat perquè es tractava d’un document de gran valor arxivístic per la informació que donava. Era el primer parcel·lari de tot el terme de Campos. L’any 2004 va ser restaurat pel taller de restauració de l’Arxiu del Regne de Mallorca amb la col·laboració de la Banca March.

El Santcrist va haver d’esperar una mica més, va ser l’any 2012 quan es va presentar públicament i es va penjar en el Saló de Plens de l’Ajuntament. Aquesta pintura no va ser totalment restaurada, es va netejar per aturar el procés de degradació. Aquesta tasca la va dur a terme Antònia Reig, restauradora del taller de restauració del Bisbat de Mallorca.

La decisió de penjar aquest quadre al saló de Plens no va ser arbitrària, sinó que es va voler tornar a col·locar en el lloc on havia estat durant molts d’anys. Jaume Lladó Ferragut ens afirma que fins a l’any 1940 el saló de plens estava presidit per aquest quadre del Santcrist. A hores d’ara encara no he trobat documentació per afirmar quan va ser adquirit per l’Ajuntament, però la pintura està datada el 1643, la qual cosa em fa pensar que probablement a mitjans de segle XVII ja era propietat municipal.  La primera referència documental la vaig trobar a un inventari de béns mobles de l’acta de dia 18 de gener de 1745 del Llibre de Consells de la Universitat de Campos, literalment diu: «Item una figura del S’Christo ab vases de fusta y cortines de … blanc».

Per entendre l’aspecte cultural d’aquesta pintura és necessari entendre el seu context històric. La nostra cultura presenta, encara avui en dia, uns lligams molt estrets entre les relacions humanes i divines, que abans encara eren més fermes. Les activitats diàries i anuals estaven estrictament relacionades amb el santoral. Les festes religioses regien el calendari. Durant l’Antic Règim el quadre del Santcrist va presidir els actes del Consell de la Universitat de Campos i durant l’Edat Contemporània, els actes de Ple de l’Ajuntament de Campos. Els prohoms sempre dictaven les resolucions amb la protecció i aprovació divina.

El quadre del Santcrist té unes dimensions de 200×140 cm, la qual cosa fa que la figura de Crist sigui quasi de mida natural. Aquesta obra presenta una distribució molt acurada de l’espai i de la perspectiva. La creu divideix l’espai verticalment amb dues parts iguals, mentre que la divisió horitzontal la protagonitza el paisatge, la terra i el cel divideixen la pintura en parts iguals. El tractament dels personatges i  l’arquitectura donen profunditat i realisme a l’escena. El color, la llum i la pinzellada, tant de la figura central com de la resta d’elements, ens revelen que estam davant una obra de gran qualitat.

Un altre element a tenir en compte, i que a la vegada també ens aporta informació és que la seva vasa és l’original. Té dues petites mènsules metàl·liques a la part superior que servien per aguantar un suport per a posar unes cortines de color blanc que es podien obrir i tancar segon les necessitats del moment, sigui per a la seva conservació o per necessitats cerimonials.

Per als jurats i consellers de la Universitat era necessari adquirir un quadre que no defraudés al poble de Campos, per aquest motiu, varen decidir adquirir aquesta obra al millor taller de pintura que hi havia a Mallorca en aquella època. Seria necessari un peritatge per arribar a confirmar la seva autoria, però personalment pens que tant pel seu estudi estilístic com iconogràfic aquest Santcrist probablement va sortir del taller de pintura de Miquel Bestard. Aquest pintor va viure entre el 1592 i el 1633 i fou sense cap dubte un dels millors pintors del barroc mallorquí. A la península era conegut com el Mallorquí, la qual cosa ens demostra que la seva obra va traspassar les fronteres de l’Illa de Mallorca.

Us convit a passar pel Saló de Plens de l’Ajuntament per observar aquesta magnífica pintura que durant tants d’anys ha format part del patrimoni cultural i pictòric de  Campos.

 

Bones festes a tots!

 

Juliol de 2021
Beatriu Zamorano Galmés