#DIARIC CULTURA “75 anys de Bons dies” de l’Escola a l’Arxiu