#DIARIC CULTURA 10 AN / Brigada ArtNit | Maria Nicolau Oliver

10 AN / Brigada ArtNit | Maria Nicolau Oliver

by Diari Campos

Artnit Campos neix el 2012 en el context d’una illa amb esdeveniments artístics concentrats a la capital mallorquina però amb la il·lusió d’alguns pobles de traslladar aquestes inquietuds a la part forana. Parlo d’esdeveniments ja instaurats en el marc artístic, tots en formats diferents i amb l’art contemporani i emergent en comú.

A Campos volíem anar més enllà. La idea era agrupar en una sola nit una explosió de propostes artístiques arriscades, multidisciplinaris i de caràcter innovador al centre del municipi i que durant unes hores Campos adquirís un caire museístic. El que va començar com un projecte gairebé a cegues ha esdevingut una fita important en el calendari artístic de Mallorca.

En aquest aspecte cal esmentar el que ha suposat AN pel poble de Campos. Acostar l’art contemporani i emergent a un públic que no està acostumat és complicat, i per aquest motiu hem intentat sempre fer partícips els campaners en les obres exposades, sobretot en aspectes tècnics i participatius, d’aquesta manera s’han implicat de ple i a hores d’ara no entenen un estiu sense AN. Les seves reaccions sempre han estat un factor important en l’evolució del festival i el feedback que obtenim és vital a l’hora d’encarar una edició darrera l’altra, podem dir que l’evolució gairebé orgànica que ha tingut AN des de la primera edició fins avui és fruit de l’intercanvi d’opinions en gran part dels habitants de Campos, i per ells ja és habitual trobar-se amb els artistes al cafè o al forn durant aquests dies. La sinergia que es forma entre art i poble és fonamental.

Al llarg dels anys més de sis-cents artistes locals, nacionals, internacionals, emergents i consagrats han participat a AN i és sorprenent la qualitat de les propostes que ens presenten en cada edició. De la mateixa manera, professionals del món de l’art com comissaris, crítics o galeristes assenyalen AN com una de les cites artístiques més importants de l’any.

Els artistes d’AN se senten lliures de crear i valoren el nostre festival perquè els ofereix la possibilitat de sortir de la seva zona de confort i de la convencionalitat d’una galeria o museu. Les seves obres s’amotllen als espais que inicialment no foren concebuts per a l’exposició com la Vicaria o Sa Recreativa dignificant-los i elevant el seu valor. Pensam que aquest és un dels atractius que té AN, que els espais expositius i les obres, el continent i en contingut, es posen al mateix nivell.

Durant el muntatge d’AN els artistes s’integren amb el dia a dia del poble i, en circumstàncies normals, conviuen amb els altres artistes al Camp d’aprenentatge des Palmer, també reben opinions d’un públic no especialitzat i això els enriqueix a l’hora de crear.

En cada edició, AN deixa la seva empremta en el paisatge campaner amb obres site specific, creades expressament per un lloc concret del nostre municipi i que es converteixen en una representació del festival, en moltes ocasions, que traspassa les fronteres de Campos. Un exemple per tots conegut és el cas de la intervenció del col·lectiu Boa Mistura als búnquers de la costa campanera de Sa Ràpita, Ses Covetes i Es Trenc el 2014. El reclam artístic, i turístic, que ha suposat aquesta obra ha superat les nostres expectatives i és considerada una de les màximes representacions d’AN.

Molta gent ha format part d’AN al marge dels organitzadors principals al llarg de les deu edicions, però cal nomenar, tant per la seva dedicació com pel seu esforç en senti-s’ho seu, a Antònia Maria Rigo Gual, Miquel Oliver, Damià Mulet, Magdalena Mesquida i Manena Huguet. També vull posar especial atenció en els que, per nosaltres com a organitzadors, són els pilars fonamentals que fan que aquest festival artístic funcioni com un perfecte engranatge i tengui com a resultat aquesta nit tan màgica que ja forma part de la història campanera. Parlo de la Brigada Municipal que inverteix hores i hores en muntatges i tot el que els demanem, dels tècnics electricistes de l’Ajuntament de Campos que fan que qualsevol curolla “elèctrica” sigui possible, i tot el poble de Campos que sempre està disposat a aportar el que està a les seves mans per dur el vespre a port. Tots ells son part de la família AN.

Des de l’organització volem també agrair a l’Ajuntament i als equips de govern que han passat per la Sala en aquests deu anys la seva comprensió  i confiança en el nostre criteri artístic, tot i que en algunes ocasions no ens hem donat a entendre sempre han donat suport a la nostra feina.

En aquesta desena edició, i després d’un any de silenci, AN es renova i adopta el format de concurs. AN2ILO 2021, és un concurs artístic d’intervenció urbana sobre unes antigues sitges de gra en el qual han participat més de seixanta propostes de totes les disciplines artístiques i només tres han estat escollides per un jurat professional per ser les guanyadores. Les tres sitges estan instal·lades al centre del poble des del passat 30 de juliol.

Per acabar només em permetré la llicència de dir-te, Andreu, que formam un tàndem increïble.

Maria Nicolau Oliver
Sa Ràpita, Juliol de 2021